Bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin của sản phẩm như giá, thuộc tính, mã sản phẩm, biến thể, mô tả.... tại trang quản lý sản phẩmHaravan.


Trong bài viết này bạn sẽ được hướng dẫn các nội dung sau đây:Tạo sản phẩm trên HaraRetail - Desktop


Bước 1:


Từ trang bán hàng của HaraRetail, bấm vào phần Danh sách sản phẩm -> Thêm mới sản phẩmThêm mới sản phẩmBước 2:

Một cửa sổ mới sẽ được mở lên và bạn sẽ được chuyển sang Haravan, đây là nơi để bạn quản lý chuyên sâu cửa hàng của mình. Bước 3:

Chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 4:

Từ trang Sản phẩm, bấm vào nút thêm sản phẩm.Bước 5:

Điền tên của sản phẩm cùng với các Thông tin chi tiết của sản phẩm.Bước 6:

Bấm Tiếp theo, để thay đổi các thông tin của các biến thể. 

- Tìm hiểu thêm về Biến thể của sản phẩm.Bước 7:

Bấm Hoàn tất.
Ghi chú
 • Tên sản phẩm, Giá bán là các trường thông tin BẮT BUỘC để có thể tạo sản phẩm.
 • Giá bán luôn phải BÉ HƠN giá so sánh.
 • Các sản phẩm tạo mới có quản lý tồn kho sẽ được tự động nhập vào kho Địa điểm mặc định (Đây là địa điểm bạn dùng để tạo cửa hàng đầu tiên với HaraRetail). 

Tạo sản phẩm trên HaraRetail - Mobile


Bạn có thể tạo sản phẩm trực tiếp trên app HaraRetail - Mobile. Sản phẩm mà bạn tạo trên HaraRetail - Mobile sẽ chỉ bao gồm các thông tin cơ bản như: Tên sản phẩm, Mã sản phẩm (SKU), Mã vạch (Barcode), Giá và số lượng tồn kho của sản phẩm.


Các sản phẩm được tạo trên HaraRetail - Mobile sẽ không xuất hiện trên các kênh bán hàng khác, trừ khi bạn truy cập vào Haravan và chọn hiển thị sản phẩm đó trên các kênh bán hàng khác.


Bước 1:

Bấm vào Biểu Tượng Dấu +Bước 2:

Chọn Thêm sản phẩm (Add product)Bước 4:

Điền các thông tin chi tiết của sản phẩm như: Tên sản phẩm (Product name), Mã sản phẩm (SKU), Barcode, Giá (Price) và Số lượng tồn kho (Inventory).Bước 5: 

Bấm Lưu (Save). Sau bước này sản phẩm sẽ xuất hiện trên màn hình Danh sách sản phẩm trên HaraRetail - Moblie và Desktop cũng như trên trang Quản lý sản phẩm của Haravan.Để chỉnh sửa hay xoá sản phẩm, bạn cần truy cập vào trang Quản lý sản phẩm của Haravan. Bạn không thể thay đổi hay xoá sản phẩm trên HaraRetail - Desktop và Mobile.

Chỉnh sửa sản phẩm


Sau khi tạo mới sản phẩm, bạn có thể chỉnh sửa sản phẩm bằng cách thay đổi mô tả, giá và bất cứ thông tin chi tiết của sản phẩm đó.


Bạn có thể chỉnh sửa các sản phẩm đang có tại trang Quản lý sản phẩm của Haravan. Bạn không thể thay đổi hay xoá sản phẩm trên HaraRetail - Desktop và Mobile.


Ghi chú
 • Mặc dù bạn có thể chỉnh sửa sản phẩm bất cứ lúc nào, tuy nhiên sự thay đổi đó có thể sẽ ảnh hưởng đến các báo cáo của bạn. 


Việc thay đổi sẽ có hiệu lực tức thì với các kênh bán hàng online mà bạn đã kết nối với hệ thống.


Các bước thực hiện


Bước 1: 

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 2:

Bấm vào tên của sản phẩm mà bạn muốn thay đổi.Bước 3: 

Thay đổi các thông tin chung của sản phẩm như Tên, Nhà cung cấp, Loại sản phẩm, Mô tả, Kênh bán hàng (Nơi hiển thị sản phẩm)... Ở phần Thông tin sản phẩm.Để thay đổi các thông tin về Giá, Mã sản phẩm, khối lượng của từng phiên bản, bạn bấm vào Phiên Bản.Bấm vào Tên của Phiên bản mà bạn cần chỉnh sửa.Thay đổi các thông tin riêng của từng phiên bản và bấm Cập nhật.


Đưa sản phẩm lên các kênh bán hàng khác


Bạn có thể quyết định việc, sản phẩm nào được xuất hiện ở kênh bán hàng nào, bằng cách Kết nối các kênh bán hàng của bạn với Haravan.


Nếu bạn muốn ẩn sản phẩm ở một số kênh bán hàng, bạn chỉ cần bỏ chọn kênh bán hàng bạn muốn ẩn cho sản phẩm đó. Bạn có thể ẩn sản phẩm khỏi kênh bán hàng vì một vài lý do sau đây:


 • Bạn có mùa hay thời gian kinh doanh riêng cho từng sản phẩm, và bạn sẽ chỉ muốn giới thiệu nó cho khách hàng một vài thời điểm trong năm.
 • Sản phẩm đang hết hàng nhưng hàng sẽ được nhập về thêm trong thời gian sắp tới.
 • Đây là sản phẩm tặng kèm không bán.
 • Bạn muốn đẩy mạnh bán hàng online hoặc offline
 • Bạn không muốn bán sản phẩm ở một số kênh bán hàng nhất định


Để xem hoặc thay đổi kênh bán hàng cho từng sản phẩm.


Bước 1:

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 2: 

Bấm vào tên sản phẩm để mở thông tin chi tiết của sản phẩm. Các kênh bán hàng đã được liên kết với Haravan sẽ được liệt kê ở phần Kênh bán hàng.Bước 2: 

Chọn kênh bán hàng mà bạn muốn hiển thị.Tip: Bạn có thể chọn chính xác thời gian sản phẩm bắt đầu hiển thị bằng cách 


Bấm vào biểu tượng cuốn lịch
Chọn thời gian chính xác bạn muốn hiển thị sản phẩm và bấm XÁC NHẬN
Bước 3:

Bấm Cập nhật


Tạo và xoá nhãn cho sản phẩm


Các bước thực hiện


Bước 1: 

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm
Bước 2:

Bấm vào tên của sản phẩm bạn muốn điều chỉnh, hoặc tạo sản phẩm mới.Bước 3:

Ở phần quản lý Nhãn (Tag), bạn có thể tạo mới nhãn hoặc thêm các nhãn sẵn có bằng cách nhập tên nhãn bạn muốn tạo và bấm Enter.


Để xoá nhãn, bạn chỉ cần bấm vào dấu ở tên của nhãn.

  

Bước 4:

Khi bạn đã hoàn tất, bấm Cập nhật

Chỉnh sửa các thông tin hiển thị trên công cụ tìm kiếm (SEO)


Bạn có thể chỉnh sửa cách mà sản phẩm của bạn hiển thị khi xuất hiện trên các công tìm kiếm, điển hình là Google.


Bước 1:

Ở phần Tối ưu SEO, bấm vào chỉnh sửa SEO.Bước 2:

Ở phần Tiêu đề trang, hãy chọn một tiêu đề phù hợp và dễ dàng nhận biết cho sản phẩm của bạn. Bạn có thể viết tối đa 70 ký tự, đã bao gồm dấu cách.Bước 3:

Ở phần mô tả, hãy đảm bảo rằng những từ khoá liên quan đến sản phẩm của bạn sẽ được thể hiện ở đây, việc này sẽ giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm của bạn, và đừng quên nhắc đến tên cửa hàng của bạn. Bạn có thể viết tối đa 320 ký tự, đã bao gồm dấu cách.Bước 4:

Ở phần Đường dẫn, bạn có thể thay đổi địa chỉ website dẫn đến sản phẩm. Ở đa số trường hợp, bạn sẽ không cần thay đổi đường dẫn. Đường dẫn không được chứa dấu cách.

Xoá sản phẩm

Thao tác này sẽ loại bỏ sản phẩm ra khỏi hệ thống của Haravan, thao tác này không thể khôi phục. Nếu sản phẩm đã hết hàng hoặc vì một vài lí do, bạn không muốn thể hiện nó ở kênh bán hàng, bạn có thể ẩn nó đi.Lưu ý
 • Bạn chỉ có thể xoá sản phẩm khi lượng tồn kho của sản phẩm bằng 0. 
 • Để biết cách điều chỉnh lượng tồn kho của sản phẩm, bạn có thể xem thêm tại đây [Link bài viết].


Bước 1: 

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.Bước 2:

Bấm vào tên sản phẩm bạn muốn xoá
Bước 3:

Ở trang thông tin chi tiết của sản phẩm, bấm Xoá sản phẩm.Bước 4:

Bấm Xoá.
Tip: Xoá nhiều sản phẩm một lúc


Bước 1:

Chọn nhiều sản phẩm mà bạn muốn xoá bằng cách bấm vào ô chọnBước 2:

Ở phần chọn thao tác, chọn Xoá những sản phẩm đã chọn.


Bước 3:

Bấm Xoá sản phẩm.