Sản phẩm (product) là bất cứ thứ gì bạn có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, có thể là những vật thể, phần mềm hay dịch vụ...


Bạn thêm sản phẩm vào HaraRetail bằng cách nhập những thông tin chi tiết và hình ảnh của sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có nhiều thuộc tính như kích cỡ, màu sắc, bạn cũng có thể tạo thêm biến thể của sản phẩm theo từng thuộc tính.


Khi bạn thêm mới hay thay đổi các thông số của sản phẩm, bạn cũng có thể cho phép sản phẩm xuất hiện trên các kênh bán hàng khác như Website, Facebook, các kênh thương mại điện tử...


Bạn có thể xem, thêm mới, cập nhật, hay sắp xếp lại sản phẩm và các biến thể tại trang quản lý sản phẩm ở phần quản lý chuyên sâu cửa hàng với Haravan.


Ở phần này bạn cần nắm được các nội dung sau đây:

 1. Cách thêm và cập nhật sản phẩm
 2. Các thông số chi tiết của sản phẩm
 3. Các phiên bản của sản phẩm
 4. Hình ảnh sản phẩm
 5. Cách tạo nhóm sản phẩm
 6. Nhập và xuất dữ liệu sản phẩm
 7. Tìm kiếm và lọc danh sách sản phẩm
 8. Quản lý tồn kho
 9. Quản lý sản phẩm phần mềm và dịch vụ
Lưu ý: Về các loại sản phẩm Không áp dụng khuyến mãi


Đối với một số sản phẩm đặc biệt (chi phí sản xuất cao, sản phẩm khan hiếm, sản phẩm thuộc danh mục đặc biệt,...), Nhà bán hàng có thể thiết lập "Không áp dụng khuyến mãi" cho sản phẩm đó.  


Một sản phẩm Không áp dụng khuyến mãi khi được check chọn vào checkbox " Không áp dụng khuyến mãi " trong thông tin chi tiết của sản phẩm đó.


Một sản phẩm không áp dụng khuyến mãi thì:

 • Không có hiệu lực cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào bất kể sản phẩm đó nằm trong danh sách khuyến mãi của chương trình.
 • Khi tạo đơn hàng nháp hay trên HaraRetail, không thể tạo khuyến mãi sản phẩm cho sản phẩm đó.
 • Khuyến mãi trên tổng đơn hàng nếu có chứa sản phẩm đó thì sẽ chỉ áp dụng trên những sản phẩm bình thường, sản phẩm "không áp dụng khuyến mãi" sẽ không được áp dụng.


Cảnh báo
Sản phẩm thuộc danh mục đặc biệt theo quy định của Nhà nước BẮT BUỘC phải thiết lập Không áp dụng khuyến mãi. Tham khảo thêm Nghị định Chính Phủ về quy định kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.