Điều chuyển tồn kho giúp chuyển tồn kho của sản phẩm trong trường hợp muốn chuyển từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Hoặc cho các trường hợp hàng hủy, hàng hỏng hóc, mẫu thử để tăng giảm số lượng tồn kho cho khớp với số lượng tồn kho thực tế. 

1. Danh sách phiếu điều chuyển


Khi truy cập vào trang Điều chuyển trong Quản lý tồn kho của Haravan, bạn sẽ được nhìn thấy danh sách các phiếu điều chuyển.Khi chưa có bất ký phiếu điều chuyển nào thì giao diện hiển thị danh sách trống.


Các trong thông tin có trên danh sách phiếu bao gồm:

 • Ngày nhận
 • Kho: bao gồm kho xuấtkho nhận.
 • Tình trạng phiếu
 • Số lượng

2. Tìm kiếm điều chuyển


Sử dụng thanh tìm kiếm giúp Nhà bán hàng tìm được phiếu điều chuyển cần tìm.Thanh tìm kiếm hỗ trợ tìm kiếm theo:

 • phiếu điều chuyển
 • Kho Xuất và nhận.

3. Lọc điều chuyển

 1. Để thực hiện lọc, Nhà bán hàng nhấp vào Điều kiện lọc.
 2. Selectbox bao gồm các thông tin Kho xuất, Kho nhập, Tình trạng.
 3. Chọn giá trị lọc cho Kho xuất/Kho nhập/Tình trạng. Các giá trị này sẽ nhảy tự động tùy theo cơ sở lọc mag Nhà bán hàng đã chọn.
 4. Chọn Thêm điều kiện lọc để thực hiện.


Lưu ý

 • Có thể lọc cùng lúc nhiều điều kiện lọc.
 • Ấn dấu x phía cuối mỗi thẻ điều kiện lọc để bỏ điều kiện đó.
 • Sau khi thêm các điều kiện lọc, có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc vừa tạo để dùng cho các lần sau.

4. Tạo điều chuyển


Một phiếu điều chuyển được xem là tạo và nhận hoàn chỉnh phải trải qua 3 bước:

 1. Bước 1: Tạo và lưu phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Chưa nhận hàng".
 2. Bước 2: Xuất phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Đã xuất hàng".
 3. Bước 3: Nhận phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Đã nhập hàng".


Bước 1: Tạo và lưu phiếu điều chuyển

 1. Nhà bán hàng tạo phiếu điều chuyển bằng cách nhấp vào nút Tạo điều chuyển ở trên cùng bên phải.
 2. Trong trang Tạo phiếu điều chuyển, Nhà bán hàng nhập thông tin cho phiếu điều chuyển.


  • Nhấp vào ô Tìm sản phẩm, và tìm sản phẩm muốn xử lý (có thể tìm theo tên hoặc mã sản phẩm).
   Sau khi chọn xong sản phẩm muốn xử lý, nhập số lượng muốn điều chuyển sản phẩm đó.
  • Nhà bán hàng có thể nhập ghi chú cho phiếu điều chuyển trong phần Thông tin ghi chú.
  • Ở phần Từ kho, nhấp chọn kho sẽ xuất các sản phẩm. Sau đó kho nhận sản phẩm ở phần Đến kho. Nhà bán hàng thêm Lý do điều chuyển cho phiếu.
  • Nhập Ngày dự kiến sẽ chuyển các sản phẩm từ kho A đến kho B. 
  • Thêm Nhãn cho phiếu điều chuyển (nếu cần).
 3. Nhấp Lưu để xác nhận tạo phiếu điều chuyển.

Sau khi tạo xong phiếu điều chuyển:

 • Số Đặt được cộng vào cho sản phẩm và theo kho xuất.
 • Trạng thái của phiếu lúc này là "Chưa xuất hàng".


Bước 2: Xuất phiếu điều chuyển


Khi trạng thái phiếu điều chuyển vẫn ở trạng thái "Chưa xuất hàng", đồng nghĩa là số lượng tồn kho của các sản phẩm trong phiếu vẫn chưa được cấn trừ hay thay đổi so với trước lúc tạo phiếu.


Để hệ thống trừ tồn kho tại kho A (kho xuất hàng đi), Nhà bán hàng cần thực hiện thao tác xuất phiếu điều chuyển.


Bằng cách vào trong chi tiết phiếu điều chuyển, nhấn chọn Xác nhận xuất, việc xuất phiếu điều chuyển và cấn trừ tồn kho đã được thực hiện.


Lúc này:

 • Kho xuất: trừ số Đặt và trừ số Tồn.
 • Kho nhận: cộng số Không khả dụng.
 • Kho trung gian: cộng số Tồn.
 • Phiếu điều chuyển có trạng thái phiếu là "Đã xuất hàng".

Bước 3: Nhận phiếu điều chuyển


Thao tác xuất phiếu điều chuyển có nghĩa là đã hàng hóa được đưa khỏi kho xuất, số lượng tồn kho được cấn trừ tại kho xuất.


Tuy nhiên, lúc này hệ thống lại ghi nhận là hàng trên đường đi, kho nhận vẫn chưa nhận được hàng và ghi nhận tồn kho tương ứng.


Để điều này được thực hiện, Nhà bán hàng cần thực hiện thao tác nhận phiếu điều chuyển. Bằng cách vào trong chi tiết phiếu điều chuyển, nhấn chọn Xác nhận nhập.


Sau khi thực hiện việc nhận phiếu điều chuyển:

 • Kho trung gian: trừ số Tồn.
 • Kho nhận: trừ số Không khả dụng và cộng số Tồn.
 • Trạng thái phiếu lúc này là "Đã nhập hàng".

Ghi chú
 • Kho trung gian là kho được hệ thống tự động tạo ra khi tạo phiếu điều chuyển. Kho trung gian chỉ xuất hiện khi Nhà bán hàng từng thực hiện điều chuyển.
 • Hệ thống hỗ trợ Nhà bán hàng điều chuyển số lượng âm.
 • Nếu Nhà bán hàng muốn thay đổi trạng thái của phiếu, nhấp chọn Hoàn tác.5. Chi tiết phiếu điều chuyển

Sau khi một phiếu điều chuyển đã được tạo ra, Nhà bán hàng có thể vào xem hay thực hiện điều chuyển.


Nhấp chọn vào phiếu điều chuyển cần xem trong danh sách phiếu điều chuyển, hệ thống điều hướng đến trang chi tiết phiếu.


Tại đây, Nhà bán hàng xem được các thông tin:


Thẻ Chi tiết


Trên thẻ Chi tiết, Nhà bán hàng xem được:


 • Thông tin chung:
  • Mã phiếu điều chuyển
  • Ngày nhận 
  • Trạng thái
 • Thông tin khởi tạo:
  • Sản phẩm 
  • Kho
  • Thông tin ghi chú
  • Thông tin bổ sung


Thẻ Lịch sử


Thẻ Lịch sử ghi nhận các hoạt động với phiếu điều chuyển đó.6. In phiếu điều chuyển


 1. Để thao tác in phiếu điều chuyển, Nhà bán hàng nhấp chọn vào phiếu điều chuyển, chọn thẻ Chi tiết.
 2. Trong trang chi tiết, nhấn chọn In.
 3. Trong trang in, Nhà bán hàng chọn Print để in phiếu.
  Trước đó, Nhà bán hàng có thể thiết lập một số cài đặt như máy in, lề giấy, trang in,..


Ghi chú
 • Giao diện trang in tùy thuộc vào từng trình duyệt.
 • Hiện tại, hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ in từng phiếu, chưa hỗ trợ in hàng loạt