Sản phẩm trong giỏ hàng là điều kiện bắt buộc và tiên quyết để hình thành nên một đơn hàng.  


Để hiểu rõ hơn về việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng, bài viết sẽ làm rõ các vấn đề sau:


Tìm kiếm sản phẩm và danh sách hiển thị 


Thanh tìm kiếm sản phẩm giúp nhân viên bán hàng tìm được sản phẩm cần bán cho Khách mua hàng. 


Có hai cách để thanh tìm kiếm hiểu và dò tìm sản phẩm:


>> Cách 1: Gõ từ khóa 


Với cách này, Nhà bán hàng nhập ký tự cần tìm theo Tên sản phẩm


>> Cách 2: Quét mã barcode sản phẩm


Để quét được barcode cho sản phẩm trong POS Desktop, nhân viên bán hàng cần đảm bảo các điều kiện và thao tác sau:

 1. Con trỏ chuột đang được đặt trong thanh tìm kiếm.
 2. Sản phẩm được quét đã có barcode từ trước với độ dài 5 ký tự trở lên.
 3. Nhà bán hàng phải có máy quét barcode (thời gian đọc và quét dưới 0,4 giây).


Khi quét barcode, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

 1. Trường hợp 1: Con trỏ chuột nằm trong thanh tìm kiếm. Khi đó, sản phẩm tương ứng với barcode được hiển thị trong danh sách tìm kiếm.
 2. Trường hợp 2: Con trỏ chuột nằm KHÔNG trong thanh tìm kiếm. Khi đó, sản phẩm tương ứng với barcode được thêm trực tiếp vào giỏ hàng.


Một lần thanh tìm kiếm hiển thị danh sách sản phẩm tương ứng với từ khóa/barcode là 10 sản phẩm. Danh sách tìm kiếm hiển thị sản phẩm bao gồm các thông tin:


 • Tên sản phẩm
 • Biến thể sản phẩm
 • Barcode sản phẩm 
 • Giá bán của sản phẩm
 • Số lượng tồn kho của sản phẩm


Sản phẩm và tồn kho được hiển thị theo theo địa chỉ bán hàng hiện tại, không hiển thị sản phẩm thuộc kho khác.


Ghi chú
Để hủy tìm kiếm từ khóa/barcode hiện tại, nhân viên bán hàng nhấn vào nút "x" trên thanh tìm kiếm.

Hiển thị danh sách sản phẩm  


Danh sách sản phẩm của POS Desktop được hiển thị ngay trên trang bán hàng. Danh sách này giúp nhân viên bán hàng lựa chọn sản phẩm dễ dàng và không cần sử dụng thanh tìm kiếm. Một lần danh sách hiển thị 6 sản phẩm. Nhân viên bán hàng có thể sử dụng nút "<" hoặc ">" để lùi hoặc tiến cho việc xem thêm danh sách sản phẩm.


Danh sách sản phẩm này được hiển thị mặc định là "Tất cả sản phẩm". Nhân viên bán hàng có thể lựa chọn nhóm hiển thị bằng cách nhấp vào bộ lọc nhóm và lựa chọn nhóm cần hiển thị.


Thêm mới sản phẩm


Việc tạo sản phẩm trên giúp nhân viên  bán hàng quản lý sản phẩm và tồn kho cửa hàng được tốt hơn, tránh sai sót nhầm lẫn trong quá trình quản lý, bán hàng. Cũng như hỗ trợ bán hàng bằng quét Barcode hiệu quả. 


Để thực hiện, nhân viên bán hàng nhấn vào Thêm mới sản phẩm trên phần Danh sách sản phẩm. Thao tác này dẫn đến việc điều chuyển về trang tạo mới sản phẩm trên Omnipower.Sản phẩm sau khi được tạo sẽ được ghi nhận trên POS Desktop. Nhân viên có thể sử dụng thanh tìm kiếm hoặc lọc danh sách sản phẩm để thêm sản phẩm mới này vào giỏ hàng.


Sản phẩm trong giỏ hàng 


Khi nhấp chọn sản phẩm từ danh sách tìm kiếm được hiển thị, sản phẩm (theo từng biến thể) được thêm vào giỏ hàng.


Sản phẩm trong giỏ hàng được hiển thị theo các trường thông tin:


Sản phẩm 
* (kèm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng)
Đơn giá
Số lượng 
Thành tiền
 • Tên sản phẩm 
 • Biến thể
 • Barcode
 • Giá bán của sản phẩm.
 • Nếu sản phẩm có khuyến mãi, giá sản phẩm được hiển thị giá khuyến mãi và giá bán được gạch mờ đi.
 • Số lượng bán ra của sản phẩm.
  • Số lượng mặc định là 1.
  • Không thể chọn số lượng 0âm.
 • Nhân viên bán hàng có thể:
  • Thêm số lượng bằng cách nhấn "+".
  • Giảm số lượng bằng cách nhấn "-".
 • Nhân viên bán hàng cũng có thê/giảm sản phẩm bằng cách gõ trực tiếp trong ô số lượng.

 • Được tính từ đơn giá * số lượng.


Danh sách sản phẩm sẽ được liệt kê theo các trường thông tin trên.


Nhà bán hàng có thể xóa sản phẩm bằng cách nhấn vào dấu "x".


Cảnh báo
Thêm sản phẩm là thao tác đầu tiên và bắt buộc cho giỏ hàng. Khi chưa có sản phẩm, Nhà bán hàng không thể thực hiện các thao tác khác.