Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đôi khi Nhà bán hàng cần hủy đơn hàng vì một số lý do như khách mua hàng hủy nhận hàng, nhân viên sai sót,... 

POS Desktop có tính năng hủy đơn hàng, hỗ trợ cho nhu cầu này của Nhà bán hàng.


Những lưu ý khi hủy đơn hàng


Trong POS Desktop, khi đơn hàng bị hủy, thông tin đơn hàng, nhân viên thực hiện và thời gian hủy đơn hàng được ghi nhận lại trên Trang quản trị của Haravan.


Đơn hàng bị hủy sẽ không được ghi nhận trong phần quản lý ca trực. Cụ thể là khi một đơn hàng được tạo trên POS Desktop, doanh thu sẽ được ghi nhận trong ca bán hàng. Nhưng khi Nhà bán hàng hoặc nhân viên hủy một đơn hàng tại Harareatail, giá trị của đơn hàng đó sẽ không được ghi nhận lại trong doanh thu, mà chỉ có tác động dòng tiền thực tế.


Việc hủy đơn hàng áp dụng được cho các trường hợp:

 • Cùng ca hoặc khác ca
 • Cùng chi nhánh hoặc khác chi nhánh


Ghi chú
 • Để có thể hùy đơn hàng, Nhà bán hàng phải bật cấu hình "Cho phép hủy đơn hàng tại HaraRetail".
 • Để có thể hủy đơn hàng cho trường hợp khác chi nhánh, Nhà bán hàng phải bật Cấu hình hủy đơn hàng khác chi nhánh.


Nhà bán hàng nên cân nhắc việc mở chức năng này. Việc hủy đơn hàng có thể gây ra một số khó khăn trong khâu quản lý nhân viên, dòng tiền hay tồn kho.


Khi tính năng này được kích hoạt, nhân viên có thể hủy đơn hàng khi cần. Điều này có thể đưa đến việc Nhà bán hàng không kiểm soát được các đơn hàng được hủy vì lý do gì, cũng như tính chân thật của những lý do đó (nếu lý do được nhân viên ghi chú khi hủy đơn hàng).


Hủy đơn hàng sẽ tác động đến dòng tiền thực tế trong ca. Điều này có thể tạo ra sự gian lận mà Nhà bán hàng không chắc chắn có thể kiểm soát được. 

Cho nên, Haravan không khuyến cáo Nhà bán hàng kích hoạt tính năng này trừ phi điều đó thực sự cần thiết.


Thực hiện hủy đơn hàng 


Để hủy đơn hàng, nhân viên bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trong trang HaraRetail > Tra cứu đơn hàng.
 2. Chọn đơn hàng cần hủy.
 3. Trong trang chi tiết của đơn hàng, nhấn chọn Hủy đơn hàng.

 4. Trong hộp thoại Hủy đơn hàng, nhân viên bán hàng nhập các thông tin:

  • Mã đơn hàng 

  • Lý do hủy

 5. Nhấn Xác nhận.
Ghi chú
Nhân viên bán hàng chỉ có thể hủy các đơn hàng "Đã hoàn thành" và chưa từng Đổi Trả.