Sau khi thanh toán và nhận hàng, Khách mua hàng có quyền lợi được Đổi Trả đơn hàng. Tùy thuộc vào chính sách đổi trả của Nhà bán hàng mà việc đổi trả được hỗ trợ khác nhau.


Đối với đơn hàng trong POS Desktop, nhân viên bán hàng có thể thực hiện việc đổi trả cho đơn hàng một cách dễ dàng.


Ghi chú
Chỉ có thể đổi trả cho những đơn hàng "Đã hoàn thành" - đạt được đồng thời cả hai điều kiện: "Đã giao hàng" và "Đã thanh toán".


Nội dung trong bài hướng dẫn bao gồm:


Hiểu về Đổi/Trả


Việc Đổi Trả đơn hàng xảy ra khi phía Nhà bán hàng giao nhầm hàng, hàng bị lỗi, khách mua hàng không hài lòng với sản phẩm,... phù hợp với chính sách bảo hành và đổi trả sản phẩm mà Nhà bán hàng quy định.


Nhà bán hàng cần phân biệt rõ hai khái niệm ĐổiTrả.

 • Đổi: trả lại hàng hóa cũ và mua thêm hàng hóa mới. 
 • Trả:  trả lại hàng hóa cũ và KHÔNG mua thêm hàng hóa mới.


Trong HaraRetail, một đơn hàng Đổi/Trả khác nhau việc Khách mua hàng có mua thêm hàng hóa mới hay không. Việc đổi một đơn hàng cũng tạo thêm một đơn hàng mới đặt lại từ đơn hàng được đổi.Việc Đổi Trả cho đơn hàng bao gồm các trường hợp: 


>> Đổi Trả cùng hoặc khác chi nhánh: 

 • Đổi Trả cùng chi nhánh mua hàng: Khách mua hàng Đổi Trả tại chi nhánh đã mua hàng.
 • Đổi Trả khác chi nhánh mua hàng: Khách mua hàng được Đổi Trả tại một chi nhánh bất kỳ khác với chi nhánh đã mua hàng


Điều kiện Đổi Trả khác chi nhánh: Nhà bán hàng phải bật Cấu hình đổi/trả hàng cho cửa hàng tại HaraRetail.


>> Đổi Trả nhiều lần hoặc chỉ duy nhất một lần:

 • Đổi Trả nhiều lần: đơn hàng vẫn có thể Đổi Trả khi chưa nhập trả hết toàn bộ số lượng hàng hóa và số tiền mua hàng (không bao gồm phí vận chuyển).
 • Đổi Trả một lần duy nhất: một đh chỉ có thể Đổi Trả duy nhất một lần.


Điều kiện Đổi Trả một lần duy nhất: Nhà bán hàng phải bật Cấu hình Đổi Trả một lần.


>> Đổi Trả một phần và toàn phần:

 • Đổi Trả một phần: Đổi Trả với giá trị nhỏ hơn tổng giá trị đơn hàng. Lúc này, Khách mua hàng có thể đổi trả nhiều lần cho đến đổi trả hết số lượng sản phẩm và giá trị đơn hàng. 
 • Đổi Trả toàn phần: Khách mua hàng trả hết toàn bộ số lượng sản phẩm và tổng giá trị đơn hàng.


Việc Đổi Trả một phần và toàn phần phụ thuộc vào cấu hình "Không hoàn tiền cho khách khi đổi trả hàng có giá trị nhỏ hơn". Nếu Nhà bán hàng bật cấu hình này thì nhân viên bán hàng KHÔNG THỂ đổi trả một phần cho đơn hàng.


Đổi Trả đơn hàng


Để Đổi Trả đơn hàng:

 1. Trong trang HaraRetail > Tra cứu đơn hàng.
 2. Trong danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng cần đổi trả.
 3. Nhấn chọn Đổi Trả.
 4. HaraRetail điều hướng về trang Đổi Trả đơn hàng.
 5. Lúc này, nhân viên bán hàng cần thực hiện hai thao tác:
  1. Trả lại đơn hàng cũ. 
  2. Mua đơn hàng mới.
 6. Phần thanh toán cho đơn hàng đổi trả sẽ bao gồm hai phần:
  1. Phần 1:
  2. Phần 2:
 7. Thanh toán

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể không cần hoàn tiền lại cho khách mua hàng trong trường hợp sản phẩm được đổi có giá trị nhỏ hơn sản phẩm trả nếu Nhà bán hàng bật chức năng Không hoàn tiền cho khách khi đổi trả hàng có giá trị nhỏ hơn trong cấu hình bán hàng.

 8. Nhà bán hàng chọn In hóa đơn. Nếu muốn bỏ thao tác này, Nhà bán hàng nhấn dấu x.

  Lưu ý: Thao tác này chỉ thực hiện được duy nhất một lần, bao gồm vừa in hóa đơn đổi hàng vừa in hóa đơn mua hàng mới. Những lúc khác, Nhà bán hàng chỉ có thể in từng hóa đơn cho từng đơn hàng cụ thể trong danh sách đơn hàng tại Hararetail.


Ghi chú
 • Nếu sản phẩm được khuyến mãi, thì giá tiền của sản phẩm bằng với giá tiền sau khi đã khuyến mãi. 
 • Số tiền hoặc phần trăm được khuyến mãi sẽ được quy đổi ra trọng số và chia đều cho tổng sản phẩm có trong đơn hàng.
 • Số tiền hoàn trả tối đa bằng với tổng trị đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển.
 • Phí vận chuyển không được hoàn trả lại cho khách mua hàng.


Ghi chú
Sau khi đổi hàng, hệ thống sẽ tự động:
 • Tạo một đơn hàng mới từ đơn hàng đổi trả. Đơn hàng này sẽ bao gồm mã đơn hàng mới và dòng chú thích: "đặt lại từ <mã đơn hàng cũ>"
 • Cập nhật lại đơn hàng đổi trả trước đó về sản phẩm đổi trả, số lượng đổi trả, số tiền hoàn trả,..
 • Việc hoàn tiền có hai trường hợp phát sinh:

  • Nhập trả một phần: đơn hàng này còn có thể tiếp tục thao tác Đổi Trả
  • Đã nhập trả: đơn hàng đã được trả toàn bộ và không thể tiếp tục thao tác Đổi Trả