Những đơn hàng được tạo trong POS Desktop sẽ được ghi nhận và lưu dữ liệu tại hai nơi:

 1. Trang Tra cứu đơn hàng trong HaraRetail.
 2. Trang Đơn hàng trong Omnipower với kênh bán hàng là "HaraRetail"


Việc lưu trữ tại Omnipower có tác dụng ghi nhận dữ liệu và quản lý. Trong khi đó, việc ghi nhận tại POS Desktop còn giúp Nhà bán hàng thao tác với đơn hàng một cách hiệu quả hơn.


Để hiểu hơn về các đơn hàng, Nhà bán hàng cần hiểu hơn về các vấn đề sau:


Thanh tìm kiếm đơn hàng 


Thanh tìm kiếm đơn hàng hỗ trợ Nhà bán hàng tìm kiếm đơn hàng cần hiển thị trong danh sách đơn hàng.


Nếu Nhà bán hàng không sử dụng thanh tiếm, POS Desktop sẽ hiển thị đầy đủ các đơn hàng trong Danh sách đơn hàng.


Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm với các tiêu chí:

 • Sản phẩm
 • Tên khách hàng

 • Email

 • Số điện thoại 

 • Mã đơn hàng

 • SKU

 • Note

 • Mã khuyến mãi,

 • Mã chuẩn chi (externalPaymentTransaction)

 • haravanPaymentTransaction

Phạm vi tìm kiếm của thanh tìm kiếm là các đơn hàng hiện có của địa chỉ hiện tại, các địa chỉ ở các chi nhánh khác, và các đơn hàng của các kênh bán hàng khác.


Danh sách đơn hàng 


Khi nhấp chọn vào menu Tra cứu đơn hàng hoặc điều hướng từ trang bán hàng, POS Desktop sẽ hiển thị danh sách đơn hàng đang có, với thứ tự ưu tiên đơn hàng mới nhất.


Danh sách đơn hàng cũng được nhóm lại theo Ngày. Mỗi một đơn hàng trên danh sách Tra cứu đơn hàng hiển thị các thông tin:

 • Mã đơn hàng 
 • Trạng thái đơn hàng 
  • "Chờ xử lý"
  • "Chờ lấy hàng
  • "Thanh toán một phần" - đơn hàng thanh toán chưa hết giá trị đơn hàng.
  • "Nhập trả một phần" - đơn hàng Hoàn trả một phần.
  • "Đã hoàn trả" - đơn hàng Hoàn trả toàn phần.
  • "Hủy"/"Đã hủy" - đơn hàng Hủy.
 • Giá trị đơn hàng 
 • Thời điểm phát sinh đơn hàng 


Ghi chú
Đơn hàng được đặt lại từ đơn hàng khác sẽ có thêm dòng ghi chú "Đơn hàng được đặt lại từ đơn hàng <mã đơn hàng cũ>"

Chi tiết đơn hàng


Mặc định, POS Desktop sẽ hiển thị thông tin cho đơn hàng trên cùng trong danh sách đơn hàng.


Khi nhấp chọn vào đơn hàng bất kỳ, thông tin chi tiết của đơn hàng đó được bên phải của trang.


Thông tin chi tiết của đơn hàng bao gồm: 


 • Trạng thái giao hàng và trạng thái thanh toán cuả đơn hàng
  • Trạng thái thanh toán 
  • Trạng thái giao hàng
 • Thông tin khách hàng
  (Nếu đơn hàng không có thông tin khách hàng thì phần này không hiển thị).
  • Tên khách hàng
  • Điện thoại 
  • Email 
 • Thông tin khuyến mãi cho đơn hàng 
  • Hiển thị giá trị khuyến mãi
  • Tên chương trình khuyến mãi (Lý do kèm theo nếu có)
 • Thông tin nhân viên bán hàng
  • Tên nhân viên

  • Email

 • Thông tin ghi chú đơn hàng: Log theo thời gian tạo ghi chú

  • Hiển thị thông tin ghi chú của đơn hàng khi tạo đơn
  • Hiển thị thông tin chi chú của đơn hàng khi hoàn trả.

 • Danh sách sản phẩm đã mua hàng

  • Tổng sản phẩm mua hàng  

   • Tên sản phẩm
   • Variant

  • Barcode

  • Đơn giá Và giá sau khuyến mãi

  • Số lượng

  • Thành tiền: Giá sau KM x số lượng

 • Tổng giá trị sản phẩm: Tổng thành  tiền 

 • Phí vận chuyển

 • Tiền khuyến mãi 

 • Số tiền phải thanh toán

 • Số tiền hoàn trả: Ghi nhận các phương thức hoàn trả (Hiển thị nếu đơn hàng đã hoàn trả 1 phần trước đó rồi)

 • Số tiền đã thanh toán: Ghi nhận các phương thức thanh toán đã thực hiện

 • Thực nhận


Trong chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng còn có thể thực hiện các nghiệp vụ cho đơn hàng: