Sau khi đã có sản phẩm trong giỏ hàng, nhân viên bán hàng có thể thêm khách hàng cho đơn hàng. 


Ghi chú
Các dữ liệu về các thao tác liên quan đến khách hàng được đồng bộ tự động lên phần Khách hàng trên trang Omnipower.


Bài hướng dẫn bao gồm các nội dung sau:

1. Thêm từ danh sách khách hàng 


Khi chưa có khách hàng cho đơn hàng, vùng khách hàng hiển thị thanh tìm kiếm để nhân viên bán hàng nhập các tiêu chí tìm kiếm (Tên khách hàng, Số điện thoại, Email).


Danh sách khách hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm sẽ hiển thị theo:

 • Thông tin:
  • Ảnh đại diện
  • Tên khách hàng
  • Số điện thoại
  • Email
 • Số lượng hiển thị tối đa là 20 khách hàng. Nếu nhiều hơn, nhân viên bán hàng cần kéo thanh trượt để xem thêm khách hàng. 


Nhân viên bán hàng nhấp chọn vào khách hàng phù hợp để thêm cho đơn hàng hiện tại.


2. Tạo mới khách hàng 

 

Khi Khách mua hàng là một đối tượng mới, chưa có trong danh sách trước đó thì việc sử dụng cách Tạo mới khách hàng giúp nhân viên bán hàng ghi nhận chính xác thông tin khách hàng.


Để tạo đơn hàng, nhân viên thực hiện như sau:


 1. Trong phần Khách hàng của trang bán hàng, nhấn "+".
 2. Trong cửa sổ Tạo khách hàng mới, nhân viên bán hàng nhập thông tin cho khách hàng mới:
  • Danh xưng: Nhà bán hàng chọn Anh/Chị cho phù hợp với giới tính của khách mua hàng.
  • Tên của Khách mua hàng.

  • Họ của Khách mua hàng.

  • Số điện thoại của Khách mua hàng.

  • Email của Khách mua hàng.

  • Thành phố/Tỉnh của Khách mua hàng.

  • Quận/Huyện của Khách mua hàng.

  • Phường/Xã của Khách mua hàng.
  • Địa chỉ của Khách mua hàng.

 3. Nhấn Tạo mới để lưu thông tin.   

3. Xem thông tin khách hàng 


Sau khi thêm khách hàng cho đơn hàng, nhân viên bán hàng có thể xem lại thông tin khách hàng nhằm đảm bảo tính chính xác cho đơn hàng.


Thông tin liên quan đến khách hàng một khi đã tạo đơn hàng thì không thể thay đổi hau chỉnh sửa.


Để xem thông tin khách hàng, nhân viên bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ khu vực thông tin khách hàng, nhân viên bán hàng nhấp vào một trong các thông tin: ảnh đại diện khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại.
 2. Trong cửa sổ thông tin kh, nhân viên xem lại các thông tin khách hàng thông qua các thẻ:
  • Thông tin
  • Đơn hàng gần đây
  • Địa chỉ giao hàng
 3. Nhấn Đóng để thoát cửa sổ thông tin khách hàng.

4. Xóa khách hàng    


Để xóa khách hàng ra khỏi đơn hàng, nhân viên bán hàng nhấn vào dấu "x".