Khi đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng, một thao tác khá quan trọng và thường xuyên mà nhân viên bán hàng thực hiện, đó chính là thêm khuyến mãi cho giỏ hàng.


Để hiểu rõ thao tác này, nhân viên cần nắm rõ các vấn đề sau:


Thay đổi giá cho sản phẩm   


Lưu ý:


Thay đổi giá cho sản phẩm bao gồm hai cách:

 • Đặt giá mới
 • Khuyến mãi theo sản phẩm


Đặt giá mới cho sản phẩm chính là việc áp một mức giá bán cho sản phẩm, và giá mới này chỉ có hiệu lực cho đơn hàng hiện tại.


Để thực hiện:

 1. Trong luồng sản phẩm cần thay đổi giá, nhân viên bán hàng nhấn vào biểu tượng bút chì.

        2. Trong cửa sổ tùy chỉnh, Nhà bán hàng chọn một trong hai tùy chọn: 

 • Đặt giá mới cho sản phẩm
 • Khuyến mãi cho sản phẩm

        3. Nếu chọn "Đặt giá mới cho sản phẩm", nhân viên bán hàng nhập giá mới trong ô  "Nhập giá mới".

        4. Nếu chọn "Khuyến mãi cho sản phẩm", nhân viên bán hàng chọn một trong hai phương thức:


 • Giảm theo số tiền: nhập số tiền cần giảm.
 • Giảm theo %: nhập tỷ lệ chiết khấu giảm giá.
 1. Nhập "Lý do nhập giá mới".
 2. Nhấn Xác nhận.


Ghi chú
 • Nhân viên bán hàng chỉ có thể chọn một trong hai tùy chọn Đặt giá mới cho sản phẩm hoặc Khuyến mãi cho sản phẩm.
 • Giá cơ sở để đặt giá mới là đơn giá hiệu lực (giá bán hoặc giá đã thiết lập khuyến mãi). 

Thêm khuyến mãi cho toàn bộ đơn hàng    


Khi tạo một đơn hàng, HaraRetail mặc định cho phần khuyến mãi cho toàn bộ đơn hàng là "Không khuyến mãi". Nhân viên bán hàng có thể thêm khuyến mãi cho đơn hàng với các hình thức khác nhau.


Thao tác thực hiện như sau:

 1. Trong trang bán hàng của HaraRetail, nhân viên bán hàng nhấp vào phần Khuyến mãi.
 2. Tại đây, nhân viên bán hàng lựa chọn các hình thức:

  1. Theo số tiền
  2. Theo % giảm
  3. Hoặc mã khuyến mãi
 3. Tùy theo hình thức, nhân viên nhập giá trị tương ứng.
 4. Nhấn Xác nhận.

Sản phẩm Không áp dụng khuyến mãi    


Các sản phẩm không áp dụng khuyến mãi là các sản phẩm được nhấp chọn Không áp dụng khuyến mãi trong chi tiết sản phẩm.


Nhà bán hàng thực hiện khuyến mãi trong Hararetail khi tạo một đơn hàng mới hoặc khi Đổi Trả đơn hàng. Tuy nhiên, nếu trong giỏ hàng có tồn tại sản phẩm không áp dụng khuyến mãi thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và giao dịch bán hàng có thể không được thực hiện.


Đối với việc áp dụng cho sản phẩm "không áp dụng khuyến mãi", Nhà bán hàng lưu ý cho các trường hợp:

 • Khuyến mãi theo sản phẩm
  • Đây là trường hợp Nhà bán hàng áp dụng khuyến mãi cho từng sản phẩm khi tạo một đơn hàng mới hoặc xử lý đổi trả.
  • Khi nhấp chọn khuyến mãi cho những sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi", hệ thống không cho phép thực hiện áp dụng khuyến mãi đồng thời hiển thị thông báo lỗi "Sản phẩm này không áp dụng khuyến mãi".


 • Khuyến mãi cho đơn hàng (Khuyến mãi mã giảm giá, tiền mặt hoặc %)
  • Nếu trong giỏ hàng chỉ có 1 sản phẩm và sản phẩm đó có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi", hệ thống không thực hiện được áp dụng khuyến mãi.
  • Nếu trong giỏ hàng có nhiều sản phẩm và trong đó có từ ít nhất 1 sản phẩm có thuộc tính "Không áp dung khuyến mãi", thì chỉ áp dụng khuyến mãi cho những sản phẩm bình thường.
  • Đồng thời hiển thị thông báo "Khuyến mãi sẽ không được áp dụng cho những sản phẩm không áp dụng khuyến mãi".

Các Khuyến mãi được áp dụng trên HaraRetail được thiết lập từ trước đó trên trang dữ liệu của Nhà bán hàng, theo hai cách:

 • Chương trình khuyến mãi
 • Mã khuyến mãi


Khi tạo khuyến mãi trên trang dữ liệu Haravan, các thiết lập được đồng bộ tự động lên HaraRetail.