Nội dung trong bài viết:


Những điều cần biết về ca bán hàng 


Tùy thuộc và quy mô và cách thức tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp mà việc bán hàng tại điểm bán hàng Retail có nhiều tính chất khác nhau. Tùy theo các tính chất này mà Nhà bán hàng sẽ quyết định một đặc tính quan trọng trong bán hàng Retail: bán hàng theo ca bán hàng.


Ca bán hàng trong POS Desktop được khái quát và gọi là "Chuyển ca" (hoạt động trên menu Chuyển ca của trang HaraRetail).


Với chức năng này, Nhà bán hàng có thể:

  • Phân chia công việc theo ca làm việc.
  • Quản lý dòng tiền thu chi trong két.


Ghi chú
Chức năng bán hàng theo ca (Chuyển ca) là chức năng KHÔNG BẮT BUỘC. Khi Nhà bán hàng không kích hoạt, chức năng này sẽ bị ẩn trên thanh menu.

Đổi chi nhánh bán hàng


Một điều mà POS Desktop hỗ trợ Nhà bán hàng khi bán hàng tại cửa hàng chính là một nhân viên có thể bán hàng trên nhiều địa chỉ khác nhau. 


Khi cần luân chuyển qua địa chỉ bán hàng khác, nhân viên chỉ cần:

  1. Từ HaraRetail > Đổi chi nhánh bán hàng.
  2. Chọn địa chỉ cần bán hàng.Ghi chú
  • Danh sách địa chỉ bán hàng được ghi nhận tại trang Omnipower.
  • Tài khoản Chủ shop có thể thấy được tất cả địa chỉ.
  • Tài khoản Quản trị chỉ thấy được địa chỉ được phân quyền quản lý.