Khi đã có tài khoản HaraRetail, Nhà bán hàng đăng nhập vào https://store.hararetail.com để sử dụng.


Đăng nhập vào HaraRetail


Sau khi đã có tài khoản Haravan Account, bạn có thể bắt đầu sử dụng HaraRetail.


Cách 1: Đăng nhập trên website

  1. Truy cập vào trang POS Desktop: https://hararetail.com.  
  2. Nhấn chọn Đăng nhập.
  3. Nhập thông tin đăng nhập bao gồm Email Mật khẩu. Nhấn Đăng nhập.

        

        4. Hệ thống điều hướng về trang giao diện POS Desktop https://store.hararetail.com.

 

Cách 2: Đăng nhập trên trang giới thiệu HaraRetail

  1. Truy cập vào trang giới thiệu POS Desktop: https://store.hararetail.com/intro.
  2. Nhấn chọn Đã có cửa hàng? Đăng nhập.


        3. Nhập thông tin đăng nhập bao gồm Email Mật khẩu. Nhấn Đăng nhập.        4. Hệ thống điều hướng về trang giao diện HaraRetail Desktop https://store.hararetail.com.


Trong trường hợp bạn sử dụng một tài khoản cho nhiều cửa hàng khác nhau, bạn phải chọn cửa hàng cần đăng nhập: