Hướng dẫn các thao tác để hoàn tất một đơn hàng trên HaraRetail

MỤC LỤC


Một số khái niệm


Khái niệm

Ý nghĩa

Tạm tính

Số tiền mặt khách hàng đưa

Khuyến mãi

Số tiền khách hàng được khuyến mãi

Thành tiền

Tổng hoá đơn

Phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển đối với những đơn hàng mua tại cửa hàng nhưng không lấy hàng, và muốn cửa hàng chuyển hàng.


Tạo đơn hàng mới 

Bước 1: Chọn sản phẩm

2 cách để tìm kiếm sản phẩm mà khách hàng muốn mua:

  • Cách 1: Nhập tên sản phẩm hoặc barcode của sản phẩm
  • Cách 2:  Nhấn vào danh sách sản phẩm > Tìm kiếm sản phẩm cần thiết 

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Khi nhập thông tin khách hàng để tạo đơn hàng bao gồm hai trường hợp: 

  • Khách hàng đã từng mua hàng tại cửa hàng

Trường hợp này, bạn nhập số điện thoại/email của khách hàng để tìm kiếm thông tin khách hàng đã lưu trong hệ thống.

  • Khách hàng chưa từng mua hàng tại cửa hàng

Trường hợp này, bạn nhấn vào dấu + bên cạnh ô tìm kiếm cửa hàng để lưu thông tin khách hàng mới. 

Bước 3: Thêm Khuyến mãi (không bắt buộc)

Bước 4: Thanh toán

Có hai phương thức thanh toán:

  1. Thanh toán tại cửa hàng
  2. Thanh toán online: Khi nhà bán hàng chọn hình thức thanh toán online, hệ thống sẽ tạo đơn hàng và hiển thị mã QR. Khi người mua quét mã xong, hệ thống sẽ điều hướng họ tới trang check-out trên website để thực hiện lựa chọn hình thức thanh toán online.

Bước 5: Khi chọn phương thức thanh toán online, hệ thống sẽ hiển thị mã QR trong thông báo tạo đơn hàng thành công để khách hàng quét và thực hiện thanh toán. 

Các đơn hàng được thanh toán trực tuyến đều sẽ được ghi nhận trong mục Chuyển caBáo cáo bán hàng.Lưu ý |

  • Trong trường hợp nhà bán hàng chưa tích hợp các phương thức thanh toán online trong cấu hình Haravan, nhà bán hàng vẫn có thể ghi nhận lại các khoản thanh toán online của khách hàng bằng cách chọn vào logo của các phương thức và nhập số tiền đã nhận. (xem hướng dẫn bên dưới)

Xem thêm hướng dẫn tích hợp các phương thức thanh toán online tại đây
  • Để có thể cho phép nhân viên bán hàng thêm khuyến mãi theo sản phẩm, khuyến mãi giảm giá theo Tiền mặt (đ) hoặc Phần trăm (%) trên tổng hóa đơn khi tạo đơn hàng, bạn thực hiện theo cách: chọn Cấu hình > Cấu hình chung > Cấu hình khuyến mãi > Cho phép thêm khuyến mãi tại cửa hàng.
  • Bạn có thể ẩn trường thông tin bằng cách vào Cấu hình > Chọn Cấu hình cung > Tắt tính năng “Cho phép hiển thị phần thêm phí vận chuyển khi tạo đơn hàng”.
  • Tính năng thanh toán online sẽ được mặc địnhẩn, do đó để bật phương thức thanh toán online trên màn hình bán hàng, nhà bán hàng cần vào admin, chọn Cấu hình > Cấu hình chung > Bán hàng, Chọn hiển thị phương thức thanh toán online.