Tạo đơn hàng trong trang Omnipower giúp Nhà bán hàng chủ động tạo đơn hàng khi nhận được yêu cầu của Khách mua hàng, trong trường hợp Khách mua hàng không tự thao tác được, nhận thông tin đặt hàng từ các kênh trung gian (điện thoại, nhắn tin, yêu cầu từ sàn thương mại điện tử,...), đặt cho các đơn hàng cũ,...


Để hoàn tất được việc tạo đơn hàng, một đơn hàng yêu cầu các thông tin sau:

 • Khách hàng    
  • Tìm kiếm khách hàng
  • Tạo khách hàng
 • Sản phẩm   
  • Tìm kiếm sản phẩm
  • Tạo sản phẩm
 • Thanh toán    
  • Ghi chú đơn hàng
  • Giảm giá
  • Vận chuyển
 • Kênh bán hàng    

Khách hàng   


Việc thêm khách hàng vào khi tạo đơn hàng bao gồm hai trường hợp: 

 • Tìm kiếm khách hàng: đây là trường hợp Khách mua hàng đã từng mua hàng trước đó, hay đã có dữ liệu trong hệ thống.
 • Tạo khách hàng: đây là trường hợp Khách mua hàng chưa từng mua hàng và chưa có dữ liệu trong hệ thống.


Tìm kiếm khách hàng


Thông tin khách mua hàng rất quan trọng vì đây là cơ sở để tính phí vận chuyển theo khu vực địa lý, tích lũy điểm thưởng cho khách mua hàng,...


Để thêm thông tin Khách mua hàng, Nhà bán hàng làm như sau:

 1. Trong phần Chi tiết đơn hàng, tại mục Thông tin khách hàng, Nhà bán hàng Nhấp vào ô Tìm hoặc tạo khách hàng mới.
 2. Nhà bán hàng nhấp chọn khách mua hàng đã có trong danh sách có sẵn hoặc Tạo khách hàng mới.
 3. Trong trường hợp tạo khách hàng mới, Nhà bán hàng điền đầy đủ thông tin Khách mua hàng trong cửa sổ Tạo khách hàng mới:
 4. Nhấn Lưu. Khi chọn thao tác này, hệ thống sẽ tự động ghi nhận thông tin khách mua hàng mới tạo này trên mục Khách hàng của Trang quản trị Haravan.


Tạo khách hàng

 1. Nhấn chọn "+ Tạo khách hàng".
 2. Hệ thống điều hướng đến trang tạo khách hàng trong Omnipower.


Ghi chú

Trong trường hợp Nhà bán hàng đã thêm khách hàng vào, nhưng muốn Khách mua hàng ra khỏi thì nhấn vào dấu x trong phần Thông tin khách hàng. Thao tác này sẽ không xóa dữ liệu Khách hàng trên hệ thống.


Sản phẩm    


Cũng tương tự như Khách hàng, việc thêm sản phẩm vào đơn hàng cũng có hai trường hợp:

 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Tạo sản phẩm


Tìm kiếm sản phẩm


Nhà bán hàng thao tác như sau:

 1. Thêm sản phẩm, trong phần Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng nhấp vào ô Tìm hoặc tạo mới 1 sản phẩm để chọn sản phẩm cho đơn hàng.
 2. Nhà bán hàng có thể chọn sản phẩm có sẵn hay tạo trực tiếp sản phẩm.
  1. Nhấp vào danh sách sản phẩm có sẵn và chọn lựa.
  2. Nhà bán hàng chọn Tạo mới 1 sản phẩm tùy ý.
  3. Trong cửa sổ Thêm sản phẩm tùy ý, Nhà bán hàng chọn đủ thông tin cho Tên, Giá, Số lượng. Nhấn Lưu để hoàn tất.


Tạo sản phẩm

 1. Nhấn chọn "+ Tạo sản phẩm tùy ý".
 2. Trong cửa sổ tương tác, Nhà bán hàng nhập thông tin cho sản phẩm:
  • Tên
  • Giá
  • Số lượng
  • Nhấn chọn checkbox "Có giao hàng" nếu sản phẩm đó được phép vận chuyển.
 3. Nhấn Lưu.


Sản phẩm được tạo trong Sản phẩm tùy ý sẽ tự động được thêm vào giỏ hàngkhông được ghi nhận trong dánh sách sản phẩm của trang dữ liệu Omnipower.


Thanh toán    


Thông tin thanh toán cho đơn hàng bao gồm ba phần:

 • Ghi chú đơn hàng
 • Giảm giá
 • Vận chuyển


Ghi chú đơn hàng


Nhà bán hàng nhập ghi chú cho đơn hàng. Ghi chú này là ghi chú mà Khách mua hàng chú thích cho Nhà bán hàng, và cần được Nhà bán hàng ghi nhận lại thông tin.Giảm giá


Giảm giá là một hoạt động khuyến mãi mà Nhà bán hàng có thể cần thêm vào cho đơn hàng. 


Việc giảm giá bao gồm hai trường hợp:

 1. Khuyến mãi cho từng sản phẩm trong đơn hàng. Khuyến mãi này chỉ có hiệu lực cho sản phẩm được lựa chọn áp dụng khuyến mãi.
 2. Khuyến mãi cho toàn bộ đơn hàng. Khuyến mãi có giá trị cho toàn bộ đơn hàng.


Thêm khuyến mãi cho từng sản phẩm trong đơn hàng


Thao tác này chỉ thực hiện được khi sản phẩm có ít nhất một sản phẩm  trong đơn hàng.

 1. Nhấp vào giá bán của sản phẩm cần thêm khuyến mãi riêng.
 2. Trong cửa sổ Thêm khuyến mãi, Nhà bán hàng có thể tùy chọn giảm giá cho sản phẩm.

  • Đặt giá bán mới cho sản phẩm này nếu Nhà bán hàng muốn ấn định giá giảm sau khi khuyến mãi. Giá này sẽ in trực tiếp trên hóa đơn mà không đề cập tới giá bán của sản phẩm.
  • Tương ứng giảm giá là khoản chênh lệch giữa giá bán và giá khuyến mãi, hoặc mức phần trăm được giảm cho sản phẩm đó. Khi chọn trường hợp này, trên hóa đơn sẽ in cho Nhà bán hàng 2 mức giá bao gồm giữa giá bán và giá khuyến mãi.
   • Theo giá trị
   • Theo phần trăm
 3. Điền Lý do giảm giá. Thông tin này không bắt buộc.
 4. Nhấp chọn Thêm khuyến mãi để hoàn tất.


Thêm khuyến mãi cho toàn bộ đơn hàng

 1. Nhấp chọn Giảm giá của phần Thanh toán.
 2. Trong cửa sổ Thêm khuyến mãi, Nhà bán hàng có thể tùy chọn giảm giá cho sản phẩm.
  • Theo giá giảm
  • Theo % giảm
  • Theo phiếu giảm giá
 3. Điền Lý do giảm giá. Thông tin này không bắt buộc.
 4. Nhấp chọn Thêm giảm giá để hoàn tất.Vận chuyển


Để thêm phí vận chuyển cho đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Nhấp vào Phí vận chuyển.
 2. Nhà bán hàng lựa chọn:
  1. Các biểu phí vận chuyển cho đơn hàng. Tùy chọn này tùy thuộc vào cấu hình vận chuyển của Nhà bán hàng. 
  2. Tùy chỉnh. Nhập tên phí và mức phí áp dụng cho đơn hàng.
 3. Xác nhận phí vận chuyển bằng cách nhấn Thêm phí vận chuyển.


Lưu ý
 • Để áp dụng phí vận chuyển dựa trên vị trí địa lý, trước hết Nhà bán hàng cần thêm khách hàng và địa chỉ giao hàng vào đơn hàng.
 • Các biểu phí vận chuyển này phải được Nhà bán hàng cấu hình phí vận chuyển từ trước.

Kênh bán hàng


Trong phần kênh đơn hàng, Nhà bán hàng lựa chọn kênh bán hàng mà đơn hàng phát sinh.


Mặc định ban đầu khi tạo đơn hàng, kênh bán hàng sẽ là draft.


Các kênh bán hàng khác mà Nhà bán hàng có thể lựa chọn:

 • web: phát sinh từ website.
 • pos: phát sinh từ các kênh thanh toán qua pos, ở Haravan là Hararetail.
 • fb: đơn hàng đặt từ Facebook.
 • zalo: đơn hàng đặt từ Zalo.
 • phone: đơn hàng đặt qua điện thoại
 • staff: đơn hàng đặt cho nhân viên của doanh nghiệp.
 • lazada: đặt từ Lazada.
 • tiki: đặt từ Tiki.
 • fbshop: đặt từ cửa hàng trên facebook.
 • harafunnel: đặt từ harafunnel.
 • app_android: đặt từ ứng dụng đặt hàng trên điện thoại, thông qua nền tảng android.
 • app_ios: đặt từ ứng dụng đặt hàng trên điện thoại, thông qua nền tảng ios.
 • harapos: đặt từ ứng dụng HaraPOS.
 • shopee: đặt từ Shopee.