Khi một đơn hàng phát sinh từ một trong các kênh bán hàng và được đẩy dữ liệu về trang Omnipower, đơn hàng này sẽ trải qua một vòng đời từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. 


Trong vòng đời này, một đơn hàng có thể bao gồm các trạng thái sau:


1. Trạng thái đơn hàng 


Trạng thái đơn hàng thể hiện một cách rõ rệt về tình trạng hiện tại của đơn hàng. Tương ứng với tình trạng đơn hàng, ta có thể biết đơn hàng đơn hàng đang nằm ở đâu trong vòng đời đơn hàng.


Các trạng thái đơn hàng trên Omnipower bao gồm:

 • Chờ xử lý
 • Đã xác nhận
 • Chuyển cửa hàng
 • Còn hàng
 • Hết hàng
 • Đã xuất kho
 • Hủy
 • Chưa giao hàng
 • Hoàn tất
 • Đang giao
 • Đang NVC


Lưu ý là một số trạng thái đơn hàng chịu ảnh hưởng từ trạng thái thanh toán và trạng thái giao hàng. 


Cụ thể:


Trạng thái giao hàng
Trạng thái thanh toán
Trạng thái đơn hàng
Đã giao hàng
Đã thanh toán
Hoàn tất

2. Trạng thái giao hàng


Trạng thái giao hàng liên quan đến việc vận chuyển của đơn hàng. 


Trạng thái giao hàng bao gồm các trạng thái:

 • Chờ lấy hàng
 • Đang đi lấy
 • Đang giao hàng
 • Đã giao hàng
 • Hủy giao hàng
 • Chuyển hoàn
 • Chờ xử lý
 • Không gặp khách
 • Chờ chuyển hoàn
 • Chưa hoàn thành

3. Trạng thái thanh toán 


Trạng thái thanh toán thực hiện tình trạng thanh toán của đơn hàng, Trạng thái thanh toán liên quan đến việc thanh toán đơn hàng của Khách mua hàng và việc hoàn trả đơn hàng.


Trạng thái thanh toán bao gồm:

 • Đã thanh toán
 • Đã nhập trả một phần
 • Đã thanh toán một phần
 • Chờ xử lý
 • Đã nhập trả
 • Chưa thanh toán
 • Đã hủy

4. Trạng thái COD


Trạng thái COD ghi nhận tình trạng COD cho đơn hàng. Một đơn hàng có thể có COD (yêu cầu thu hộ) và không COD (không yêu cầu thu hộ, đã thanh toán trả trước).


Một đơn hàng có COD cần được theo dõi khoản thanh toán của Khách mua hàng cũng như đối soát khoản chi trả của Nhà vận chuyển.


Trạng thái COD bao gồm các trạng thái:

 • Không
 • Đã nhận COD
 • Chưa nhận COD