Bạn thực hiện chức năng Trả sau khi khách hàng chưa thanh toán hết giá trị hóa đơn. 


Bạn có thể thực hiện Trả sau khi khách hàng chưa thanh toán số tiền hoặc thanh toán với một mức tiền cọc cho phép.