HaraRetail có 2 phương thức thanh toán mặc định là Tiền mặt (mặc định ở chế đ̣ộ Bật), và COD (mặc định ở chế đ̣ộ Tắt).


Bên cạnh đó, HaraRetail hỗ trợ người dùng cấu hình thêm phương thức thanh toán khác thông qua việc thêm Phương thức thanh toán, tùy vào nhu cầu sử dụng của từng cửa hàng. (Xem chi tiết bài viết tại đây).