Ứng dụng HaraRetail hiện hỗ trợ hai cách thêm khuyến mãi khi xử lý đơn hàng:

  1. Thêm cho toàn bộ đơn hàng

  2. Thêm cho từng sản phẩm


Cách thêm khuyến mãi:

  1. Trên trang Bán hàng  -> Tiền tạm tính.

  2. Thêm khuyến mãi theo một trong hai cách, hoặc cả hai.


Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.