Không  thể.


Hiện ứng dụng HaraRetail chỉ hỗ trợ mỗi tài khoản ứng dụng một địa chỉ bán hàng duy nhất.