Có thể.


Ứng dụng HaraRetail cho phép nhiều nhân viên sử dụng chung một tài khoản và đăng nhập cùng lúc, bằng cách cài đặt ứng dụng HaraRetail ở nhiều thiết bị khác nhau. Các dữ liệu tại các thiết bị đó vẫn được đồng bộ tự động về Trang quản trị Haravan.