Điều này tùy thuộc vào cửa hàng của bạn.


1. Nếu bạn chỉ sử dụng ứng dụng HaraRetail, không sử dụng tài khoản Haravan thì bạn chỉ có thể có duy nhất 1 tài khoản đăng nhập cho 1 cửa hàng trên ứng dụng HaraRetail.


2. Nếu bạn sử dụng HaraRetail với tài khoản Haravan và đã đăng ký gói dịch vụ sử dụng Haravan, thì trên Trang quản trị Haravan có bao nhiêu tài khoản, thì ứng dụng HaraRetail cho phép bấy nhiêu tài khoản đăng nhập.


Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là nếu tài khoản quản trị viên trên Trang quản trị Haravan bị giới hạn quyền “Đơn hàng” thì không thể đăng nhập được vào ứng dụng HaraRetail.