Hiện ứng dụng HaraRetail cung cấp miễn phí cho người dùng với các tính năng cơ bản và cần thiết nhất.