Để việc sử dụng ứng dụng HaraRetail được tối ưu, bạn nên chắc chắn rằng bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng HaraRetail mới nhất.


Bên cạnh đó, bạn cũng nên sử dụng phiên bản hệ điều hành (IOS, Android) mới và tối ưu nhất mà dòng điện thoại của bạn được hỗ trợ. 


Điều này cho phép điện thoại sử dụng ứng dụng ở mức tốt nhất về mặt chức năng. 


Bạn có thể bật chế độ cập nhật tự động cho điện thoại để đảm bảo điện thoại của bạn luôn sử dụng phiên bản ứng dụng mới nhất.