Điều này túy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn.


1. Nếu bạn chỉ cần tạo đơn hàng và bán hàng, thì ứng dụng HaraRetail đã có thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của bạn với các tính năng cơ bản và hữu ích.


2. Nếu bạn cần thêm việc quản lý kinh doanh, thì việc kết nối với tài khoản Haravan mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bạn.


Tài khoản trên Haravan này chinh là nơi chứa dữ liệu cho ứng dụng HaraRetail của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản Haravan này để quản lý thông tin khách hàng, quản lý tồn kho, xuất báo cáo,...


Bên cạnh đó, việc sử dụng ứng dụng HaraRetail với tài khoản Haravan giúp bạn trải nghiệm nhiều tính năng phong phú và tiện dụng hơn cho HaraRetail (đồng bộ nhóm sản phẩm, sản phẩm nhiều biến thể, tạo đơn hàng bằng cách quét mã vạch sản phẩm,...).