Điều đầu tiên bạn cần phải làm nếu muốn sử dụng ứng dụng HaraRetail là tải và cài đặt ứng dụng lên điện thoại. 


Kế tiếp, bạn nên thực hiện kết nối với tài khoản Haravan, nếu bạn đã tài khoản sử dụng dịch vụ Haravan từ trước đó. 


Nếu chưa có, bạn cần đăng ký một tài khoản mới và bắt đầu trải nghiệm.