HaraRetail hỗ trợ tốt cho IOS 9.0 trở lên và Android 6.0. 


HaraRetail cũng chấp nhận hệ điều hành Android 4.1 trở lên. Tuy nhiên, việc chạy ứng dụng dễ bị lag, giựt, thiếu ổn định, không trải nghiệm tốt bằng phiên bản 6.0 trở lên.