HaraRetail là ứng dụng quản lý bán hàng tại cửa hàng, điểm bán hàng.


HaraRetail giúp Nhà bán hàng tạo và quản lý đơn hàng một cách nhanh chóng, với tần suất mua hàng cao. 


HaraRetail thích hợp với các cá nhân nhỏ lẻ, không có hoặc chỉ có duy nhất một cửa hàng, hay bán hàng tại các hội chợ.